Memorandum 2024

Het belang van onze sociale zekerheid? Dat kunnen we niet genoeg onderstrepen! We moeten blijven investeren in verbetering, zodat je als patiënt beschermd bent en er niemand uit de boot valt. Met dat doel en met verkiezingen in zicht, schuift Solidaris 12 werken naar voren die jij mee kan onderstrepen.

Ontdek onze 12 werken voor een betere sociale zekerheid:

1. Blijf investeren in onderzoek en vraag rechtvaardige prijzen voor geneesmiddelen

Geneesmiddelen kosten zowel jou als de ziekteverzekering veel geld. Geneesmiddelenbedrijven denken commercieel en dat leidt tot te hoge prijzen. In plaats van hoge winsten voor de farma, vraagt Solidaris meer publiek onderzoek en faire prijzen.

2. Bescherm patiënten met een sterk wettelijk kader tegen misbruik bij artificiële intelligentie en genetisch onderzoek

Dankzij onderzoek naar onze genen of het gebruik van artificiële intelligentie maakt de geneeskunde grote sprongen. Maar waarvoor worden deze innovaties ingezet en op welke manier? Dat is soms nog zoeken. Daarom willen we een sterk wettelijk kader met duidelijke regels die de patiënt veiligheid bieden

3. Laat milieu en klimaat hand in hand gaan met sociale rechtvaardigheid

Van de lucht die we inademen tot de grondstoffen voor geneesmiddelen: onze gezondheid is nauw verbonden met het milieu. Daarom vraagt Solidaris een ambitieus klimaat- en milieubeleid, mét oog voor sociale rechtvaardigheid. De meest kwetsbare mensen mogen niet opdraaien voor de ecologische transitie.

4. Maak budget vrij voor investering én innovatie

Iedereen gezond houden kost geld. Door de vergrijzing, maar ook door technologische vooruitgang, stijgt de kostprijs van gezondheidszorg bovendien. Alleen als we de wettelijke ziekteverzekering voldoende groeimarge geven, garanderen we kwalitatieve en toegankelijke zorg, én maken we innovatie en vooruitgang mogelijk. 

5. Plaats de patiënt centraal

De kwaliteit van onze gezondheidszorg is top. Maar de ervaring van patiënten is dat niet altijd. In de zoektocht naar een efficiënte organisatie van onze zorg, wordt het pad dat een patiënt moet afleggen soms uit het oog verloren. Dat moet beter.

6. Los de wachttijden op en zorg voor voldoende zorgverleners

Naar de tandarts of huisarts moeten, maar pas over enkele weken een afspraak krijgen? Dat is onaanvaardbaar. Toch gebeurt het steeds vaker. In verschillende regio’s zijn er te weinig huisartsen en tandartsen. Personeelstekorten in de zorg leiden tot hoge werklast, hogere kosten en uiteindelijk slechtere gezondheidszorg. Solidaris wil iets doen aan die tekorten.

7. Maak supplementen overbodig en werk met vaste tarieven

Zorg moeten uitstellen omdat je ze niet kan betalen? Het gebeurt steeds vaker. Wie het minder breed heeft, verkeert bovendien vaker in mindere gezondheid dan mensen met een hoger inkomen. Dat leidt tot een dubbel nadeel: meer zorg nodig, maar minder middelen om die zorg ook te kunnen betalen. Dat moet veranderen.

Daarom vragen we dat artsen jou geen supplementen meer mogen aanrekenen bovenop het wettelijke tarief. Alleen voor comfortzorg mogen ze dat nog. 

8. Geef de zwaksten de sterkste bescherming

Hoewel je in ons land goed verzekerd bent, kan de factuur oplopen als je veel zorg nodig hebt. Om de mensen met de laagste inkomens te beschermen, moeten we de bestaande mechanismen nog versterken. Al wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, moet dat recht automatisch krijgen. Zodat je minder betaalt voor je zorg zonder dat je een aanvraagprocedure moet doorlopen.

En met de maximumfactuur willen we stapsgewijs méér mensen beschermen. Het gevolg: als je medische kosten stijgen, krijg je die vanaf een bepaald bedrag terugbetaald.

9. Werk verschillen tussen alleenstaanden en samenwonenden weg

Hoeveel bedraagt je uitkering als je ziek wordt? Dat hangt af van de samenstelling van je gezin. En die regels zijn niet meegegaan met de tijd. Solidaris steunt daarom het voorstel om het statuut ‘samenwonende’ af te schaffen. Zo kan iedereen mee, met wie je ook samenwoont. 

10. Investeer op alle niveaus in mentale gezondheid

Wie hulp zoekt in de geestelijke gezondheidszorg botst op wachttijden. Bovendien grijpen we voor mentale problemen te vaak naar medicatie. Investeringen in de geestelijke gezondheidszorg zijn broodnodig, want nooit eerder waren de mentale problemen in de samenleving zo groot.

11. Garandeer budgetten voor álle personen met een handicap

De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap aanvragen is te complex. En je moet er lang op wachten ook ... 3 tot 15 jaar geduld oefenen is echt onaanvaardbaar. De Vlaamse overheid moet in voldoende budgetten voorzien voor al wie er nood aan heeft. Vandaag is er onduidelijkheid over wie recht heeft op welk type ondersteuning en hoe groot die mag zijn. Voor Solidaris mag een handicap geen handicap zijn.

12. Geef ouderen échte keuzevrijheid

Meer en meer ouderen krijgen te maken met chronische kwalen. Dat heeft effect op de noden van onze zorg. Ook als we erop inzetten om onze ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

Voor Solidaris is ouderen ondersteunen en waardigheid bieden een topprioriteit. Ouderenzorg is geen keuze tussen woonzorgcentra of thuisblijven met mantelzorg, de toekomst is aan tussenvormen en combinaties

Betaalbare gezondheidszorg: hoe maken we daar werk van?

Wil jij weten welke oplossingen Solidaris aanreikt? Hoe we bestaande maatregelen willen versterken? Wat onze concrete aanbevelingen zijn?

Lees ons memorandum

Download de korte versie

Lees ons memorandum voor beleidsmakers

Download de uitgebreide versie