04-01-2022

Deze tijdelijke maatregel liep af op 1 april 2022 voor werknemers en op 1 oktober 2021 voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten.

Heb je recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Loontrekkende werknemers

Je ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering als je al de volgende voorwaarden vervult:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Je dagelijks brutoloon is lager dan 141,13 euro (132,99 euro tot en met 31 augustus 2021, 135,66 euro vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 138,37 euro vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022). Als je bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal je maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26.
  • Je bent minder dan een jaar arbeidsongeschikt.

Zelfstandigen of meewerkende echtgenoten

- De samenwonende zonder gezinsleden die vanaf 1 maart 2020 arbeidsongeschikt is, krijgt deze aanvulling als hij of zij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandige en die kunnen genieten van een recht op compensatie voor arbeidsongeschiktheid.
  • Minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn.
  • Beschikken over het statuut van samenwonende zonder gezinsondersteuning en een toelage ontvangen voor primaire arbeidsongeschiktheid van € 38,10.
  • Je bent minder dan een jaar arbeidsongeschikt.

- De gerechtigde die zonder gezinsleden samenwoont en de toegestane activiteit op zijn vroegst gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 heeft moeten staken, ontvangt deze aanvulling als hij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • De toegestane activiteit die wordt uitgevoerd krachtens artikel 23 of artikel 23bis op zijn vroegst gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 hebben gestaakt.
  • Geregistreerd staan als wettelijk samenwonend zonder personen ten laste.

Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Loontrekkende werknemers

Het dagbedrag van je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van je dagelijks brutoloon. Het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van je bruto dagloon, en het resultaat wordt vervolgens verhoogd met 5,98 euro (5,63 euro tot en met 31 augustus 2021, 5,74 euro vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 5,86 euro vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022).

Daarentegen mag de som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering niet meer dan 84,68 euro per dag bedragen (79,80 euro tot en met 31 augustus 2021, 81,40 euro vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 83,02 euro vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022). Indien dit bedrag overschreden wordt, zal je uitkering beperkt worden.

De som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering mag lager zijn dan 64,97 EUR (61,22 euro tot en met 31 augustus 2021, 62,44 euro vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 63,69 euro vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022) per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van 64,97 euro dus worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 mag dit bedrag niet hoger zijn dan je bruto dagloon. Als dit het geval is, zal je aanvullende uitkering beperkt zijn.

Je ziekenfonds zal nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhouden op het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering. Merk ook op dat deze aanvullende uitkering vatbaar is voor beslag.

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

- De gerechtigde die zonder personen ten laste samenwoont sinds 1 maart 2020, ontvangt een supplement van 12,05 (11,58 euro tot en met 30 juni 2021 en 11,81 euro vanaf 1 juli 2021 tot en 31 augustus 2021).

- De gerechtigde die zonder gezinsleden samenwoont en die de toegestane activiteit op zijn vroegst gedurende ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 heeft moeten stopzetten, ontvangt een toeslag van 12,05 / dag (€ 11,58 tot en met 30 juni 2021 en € 11,81 vanaf 1 juli 2021 tot en 31 augustus 2021) of  € 7,37/ dag (€ 7,08 tot en met 30 juni 2021 en € 17,22 vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021).

Voor welke periode heb je recht op deze toeslag?

Loontrekkende werknemers

Je hebt alleen recht op deze aanvulling tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2022.

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Je hebt alleen recht op deze aanvulling tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021.

Wanneer ontvang je jouw uitkering?

Loontrekkende werknemers

Vanwege de complexiteit van sommige dossiers is het mogelijk dat je jouw uitkering nog niet hebt ontvangen. Onze teams doen wat nodig is om deze dossiers zo snel mogelijk te regulariseren.

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Het ziekenfonds zal de betalingen in de maand januari uitvoeren. Wij hebben de betalingen voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 uitgevoerd.

Meer informatie voor deze aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen kan je hier vinden.

Meer informatie voor deze aanvullende crisisuitkering voor loontrekkende werknemers kan je hier vinden.