10-28-2021

De volgende regels zijn van toepassing:

De gerechtigde heeft alleen toegang tot de gegevens:

  • die hem of haar persoonlijk aangaan, en de gegevens van de personen ten laste jonger dan 16 jaar;
  • die betrekking hebben op de personen te laste tussen 16 en 18 jaar, op voorwaarde dat deze zich daar niet tegen verzet hebben;
  • die betrekking hebben op persoonlijke gegevens van de personen ten laste ouder dan 18, voor zover deze toestemming hebben gegeven.

De persoon ten laste kan uitsluitend gegevens die hem of haar aangaan opvragen en beheren. Een uitzondering hierop geldt wanneer je de ouder bent van die andere persoon ten laste en wanneer:

  • de persoon ten laste jonger is dan 16 jaar;
  • de persoon ten laste tussen 16 en 18 jaar oud is en zich niet heeft verzet tegen de inzage van zijn persoonlijke gegevens;
  • de persoon ten laste 18 jaar of ouder is en de toestemming heeft gegeven aan de gerechtigde.

Als je handelt op grond van een wettelijk of een vrijwillig mandaat, verstrekken wij jou de persoonsgegevens van de leden voor wie je op grond van dit mandaat gemachtigd bent te handelen. Zonder mandaat wordt geen enkele informatie meegedeeld.

Een zorgverstrekker kan toegang hebben tot persoonlijke gegevens van zichzelf of zijn organisatie en ook tot de gegevens van een patiënt die bij ons ziekenfonds aangesloten is of aangesloten geweest is.

Als je nog vragen hebt, stel deze dan via het contactformulier!