19-01-2023

Controleer bij elke betaling of het juiste rekeningnummer wordt vermeld op de brief. Het correcte rekeningnummer is BE42 2100 5945 1554.

Het ontbreken van de mededeling (in de vorm van +++123/4567/89123+++) kan ook een indicatie zijn dat het om een vervalste brief gaat.

Heb je ook een vervalste brief ontvangen met een foutief rekeningnummer? We nodigen je uit om een klacht in te dienen bij de politie. Voor advies bij het ondernemen van de nodige stappen kun je bij ons terecht via ons contactformulier of in onze kantoren.

vervalsing brieven