09-30-2021

Er wordt een opdeling gemaakt tussen 2 types psychologische zorg:

 1. Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
 2. Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

 

Waar kan ik terecht?

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen. De websites van de betrokken netwerken zullen binnenkort de lijst met hun psychologen en orthopedagogen publiceren.

 

Afhankelijk van je leeftijd

De psychologische zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën: patiënten kunnen gebruik maken van het netwerk "kinderen en adolescenten" (jonger dan 23 jaar) of van het netwerk "volwassenen" (ouder dan 15 jaar). Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jonge of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

 

Hoe kan ik een terugbetaling ontvangen?

 1. Je gaat op eigen initiatief of wordt doorverwezen. Sinds 01/09/2021 moet je niet meer doorverwezen worden door je huisarts.
 2. Je bekijkt met de psycholoog/orthopedagoog wat nodig is.
 3. Afhankelijk van je noden en/of je kind,adolescent of volwassen bent krijg je een terugbetaling voor een aantal sessies.

 

Type Aantal sessies per periode van 12 maanden
Kinderen en adolescenten Volwassenen
Individueel Groepssessies Individueel Groepsessies
Psychologische zorg in de eerste lijn Max. 10 Max. 8 Max. 8 Max. 5
Gespecialiseerde psychologische zorg 10 tot max. 20 Max. 15 8 tot Max. 20 Max. 12

 

 • Voor de doelgroep ‘kinderen en jongeren’ zijn in het aantal de sessies voorzien waarbij enkel de ouders voogd of familielid aanwezig zijn.
 • Per dag per rechthebbende is slechts 1 psychologische sessie of groepsinterventie vergoedbaar, met uitzondering van een sessie met de ouders, voogd of familielid.
 • Er wordt geen rekening gehouden met het aantal sessies die terugbetaald werden door de vorige overeenkomst (tot 31/08/2021).

Wat zijn de tarieven?

Na deze eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:

 • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)
 • 2,5 euro per groepssessie bedragen.

Het overige bedrag zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Jouw ziekenfonds komt tussen!

Bovenstaande vergoeding wordt verleend als onderdeel van de verplichte verzekering. Dit verandert natuurlijk niets aan de terugbetaling van 160 euro per jaar die we toekennen in het kader van de aanvullende verzekering. Meer informatie ?

 • Je kan een psycholoog contacteren via ons centrum voor gezinsplanning ROSA . Meer informatie ?
 • De medische centra van César De Paepe bieden psychologische consultaties aan. De aanvullende verzekering vergoedt € 20 ongeacht het aantal sessies dat in een van onze medische centra César De Paepe wordt gevolgd. Om een ​​afspraak te maken, klik hier.

Bronnen: https://www.eerstelijnszone.be/lagere-financi%C3%ABle-drempel-voor%C2%A0psychologische-zorg, https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20210727