02-10-2023

Naar schatting kampt minstens één op de vier Belgen ooit met mentale problemen. De hulp van een psycholoog kan dan noodzakelijk zijn. Maar tal van obstakels houden nog te veel mensen tegen om die stap te zetten: het prijskaartje, schaamte, de extra verplaatsingen, het tijdsverlies enz. En dat terwijl praten over wat er scheelt de eerste stap naar genezing is. Daarom hebben de overheid en de netwerken voor ambulante geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren hun krachten gebundeld om psychologische hulp aan te bieden die voor iedereen toegankelijk is, zowel qua prijs als qua praktische voorwaarden.

Communiceer met je omgeving dat lucht op

Als je niet goed slaapt, onophoudelijk piekert, worstelt met negatieve gedachten of angstgevoelens ... dan heb je ondersteuning nodig. De eerste stap is praten over wat je dwars zit, waarom je slecht in je vel zit, met mensen die je kent en vertrouwt. Het is niet altijd gemakkelijk, maar toch heel belangrijk om te doen. Je familie, een vriend, je huisarts, mensen die je vertrouwt ... kunnen je vaak beter helpen dan je denkt.

Toegankelijke en betaalbare psychologische zorg

Als de steun van je omgeving niet genoeg is, wacht dan niet maar ga op zoek naar hulp. Sinds 2022 kan iedereen met psychologische problemen (kinderen, jongeren en volwassenen) beroep doen op betaalbare gespecialiseerde psychologische zorg dankzij een interventie van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).

Er wordt een opdeling gemaakt tussen 2 types psychologische zorg:

  1. Psychologische zorg in de eerste lijn: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.
  2. Gespecialiseerde psychologische zorg: voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

 

Waar kan ik terecht?

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen. De websites van de betrokken netwerken zullen binnenkort de lijst met hun psychologen en orthopedagogen publiceren.

 

Afhankelijk van je leeftijd

De psychologische zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën: patiënten kunnen gebruik maken van het netwerk "kinderen en adolescenten" (jonger dan 23 jaar) of van het netwerk "volwassenen" (ouder dan 15 jaar). Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jonge of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

 

Hoe kan ik een terugbetaling ontvangen?

Een voorschrift is niet nodig. Voor de gespecialiseerde psychologische zorg wordt er na de eerste sessie een functioneel bilan opgesteld. Het aantal sessies dat je kan volgen, hangt af van je leeftijd en noden.

Hieronder kan je de contactgegevens van psychologen en orthopedagogen van het netwerk in jouw regio terugvinden: 

Type Aantal sessies per periode van 12 maanden
Kinderen en adolescenten Volwassenen
Individueel Groepssessies Individueel Groepsessies
Psychologische zorg in de eerste lijn Max. 10 Max. 8 Max. 8 Max. 5
Gespecialiseerde psychologische zorg 10 tot max. 20 Max. 15 8 tot Max. 20 Max. 12

 

  • Voor de doelgroep ‘kinderen en jongeren’ zijn in het aantal de sessies voorzien waarbij enkel de ouders voogd of familielid aanwezig zijn.
  • Per dag per rechthebbende is slechts 1 psychologische sessie of groepsinterventie vergoedbaar, met uitzondering van een sessie met de ouders, voogd of familielid.
  • Er wordt geen rekening gehouden met het aantal sessies die terugbetaald werden door de vorige overeenkomst (tot 31/08/2021).

Wat zijn de tarieven?

Na deze eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:

  • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)
  • 2,5 euro per groepssessie bedragen.

Het overige bedrag zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Jouw ziekenfonds komt tussen!

Bovenstaande vergoeding wordt verleend als onderdeel van de verplichte verzekering. Dit verandert natuurlijk niets aan de terugbetaling van 160 euro per jaar die we toekennen in het kader van de aanvullende verzekering. Meer informatie ?

  • Je kan een psycholoog contacteren via ons centrum voor gezinsplanning ROSA . Meer informatie ?
  • De medische centra van César De Paepe bieden psychologische consultaties aan. De aanvullende verzekering vergoedt € 20 ongeacht het aantal sessies dat in een van onze medische centra César De Paepe wordt gevolgd. Om een ​​afspraak te maken, klik hier.

Bronnen: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-gezondheidszorg/Paginas/eerstelijns-gespecialiseerde-psychologische-zorg-netwerk-geestelijke-gezondheidszorg.aspx