05-12-2020
spaarvarken stetoscoop

Worden mijn dokterskosten nog terugbetaald?

Ja, je dokterskosten worden nog terugbetaald. Hiervoor hoeven onze kantoren niet open te zijn. Deponeer je attesten in onze postbussen of bestel enveloppen via e-Mut en stuur je attesten volledig gratis op met de post. De terugbetaling gebeurt op je bankrekening. Via e-Mut kan je controleren hoever ze met jouw dossier staan.

Welke medische kosten worden terugbetaald als ik mij laat testen op het coronavirus?

Hiervoor geldt dezelfde regel als bij een doktersraadpleging. Dit wil zeggen dat jij enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Als je getest wordt op het coronavirus speelt het labo ook een belangrijk rol. Voor de screeningtest op coronavirussen in labo’s ligt de kost rond de 25 euro. De voorwaarden waaraan je moet voldoen om een terugbetaling te genieten, kan je terugvinden op Sciensano. De kosten van het labo worden dan betaald door de overheid.

Ziekenhuizen en labo’s worden gevraagd niet meer te factureren. Je rekening zal je dus niet direct toegestuurd krijgen.

Mogen zorgverleners coronasupplementen aanrekenen?

Het kan zijn dat zorgverleners een extra supplement aanrekenen. Ze vragen deze supplementen voor alle voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen zoals bijvoorbeeld het ontsmetten van de praktijkruimte, dragen van mondmaskers en dergelijke.

Het is logisch dat zorgverleners vergoed worden voor hun gemaakte kosten, maar dit kunnen ze niet zomaar doorrekenen aan de jou (de patiënt).

Er zijn ook geen vaste supplementen waardoor bepaalde zorgverleners geen extra supplement vragen en anderen zeer hoge bedragen (tot 50 euro) vragen.

Momenteel wordt aangeraden deze supplementen niet te betalen. Dit tot en met het RIZIV hierover een maatregel uitbrengt.

Betalen van een telefonische consultatie

De ziekenfondsen betalen de kosten rechtstreeks aan je dokter. Zelf moet je niets betalen.

Hoe verkrijg ik mijn attest voor arbeidsongeschiktheid?

Je hebt een telefonische raadpleging bij de dokter en die stelt vast dat je door ziekte niet kan gaan werken. Hoe geraak je dan aan je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid​, zodat je een ziekte-uitkering kan aanvragen?

Na een telefonische raadpleging bij vermoeden van coronavirus

  • Je dokter vult een speciaal getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (.pdf) in dat hij uitzonderlijk via e-mail mag doorsturen. Ofwel stuurt hij het rechtstreeks naar je ziekenfonds, ofwel stuurt hij het pdf-bestand via e-mail naar jou. Bezorg ons je getuigschrift in dat laatste geval via e-mail.
  • Je dokter kan ook een gewoon getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dat kan hij vervolgens naar je opsturen met de post of via e-mail of voor jou klaarleggen. Jij bezorgt het vervolgens aan ons ziekenfonds.
  • Dat kan op 2 manieren: Met de post Maak een scan of neem een foto en stuur het door via e-mail.

Na een raadpleging in de praktijk

  • Je dokter vult een gewoon getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in. Je krijgt het tijdens de raadpleging. Jij bezorgt het vervolgens aan ons ziekenfonds. Dat kan op 2 manieren: Met de post Maak een scan of neem een foto en stuur het door via e-mail.

Wat als ik medicatie nodig heb?

Als je medicatie nodig hebt, kan je dokter het voorschrift digitaal opmaken. Hij zorgt ervoor dat je hiervan een bewijsstuk krijgt dat je aan de apotheker kan bezorgen. Lukt dat niet, dan kan hij je een foto van de streepjescode of de letters en cijfers van die code bezorgen. Met die unieke code (de RID-code) kan je apotheker je je voorgeschreven geneesmiddelen afleveren.

Het akkoord van de adviserend-arts voor de terugbetaling van mijn geneesmiddel vervalt, wat nu?

Geen nood. Je akkoord wordt uitzonderlijk automatisch met 3 maanden verlengd. Vraag je arts tijdens deze periode om je verlenging in orde te brengen.

Wat met akkoorden voor geneesmiddelen, medische voeding, revalidatie, logopedie, kine?

Dit akkoord wordt verlengd met 6 maanden.

Wat met verstrekkingen die geldig zijn tot en met 18 jaar?

Met verstrekkingen bedoelen we logopedie, orthodontie, bandagisterie, kinesitherapie etc. De uitbetaling van deze verstrekkingen wordt verlengd met 6 maanden. De maximale terugbetalingstermijn is dus 18 jaar en 6 maanden.