Wat is een eerstelijnszone?

Een eerstelijnszone (ELZ) is een geografisch afgebakend gebied, gevormd door 1 of meerdere gemeenten, aangestuurd door een zorgraad. Het doel is om een kwalitatieve, toegankelijke én goed op elkaar afgestemde zorg- en hulpverlening te kunnen bieden aan iedereen die eraan nood heeft.

Klik hier om een filmpje over eerstelijnszones te bekijken.

De kernpartners zijn de organisaties die het meest betrokken zijn bij de organisatie van de zorg- en hulpverlening. Het zijn:

 • Zorggebruikers en mantelzorgverenigingen
 • Medische en paramedische beroepen
 • Lokale besturen en OCMW’s
 • Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • Diensten oppashulp
 • Lokale dienstencentra
 • Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en woonzorgactoren
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Huizen van het kind
 • Actoren uit de Geestelijke Gezondheidszorg

Jouw ziekenfonds staat jou bij via

Wij zetelen in enkele zorgraden en verschillende medewerkers van de sociale dienst, de diensten zorg en hulp aan huis en S-Plus nemen deel aan info- en overlegmomenten in hun eerstelijnszone.Bij hen kan je dus terecht voor meer informatie. Zo maken wij deel uit van een sterkere zorg- en hulpverlening en kunnen wij jou zo beter helpen.