Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte verbeteren door meer geïntegreerde zorg

De patiënt staat centraal en moet de mogelijkheid krijgen om de controle zelf in handen te nemen en wordt daarbij ondersteund door een multidisciplinair netwerk. In dat netwerk zitten: de huisdokter, de apotheker, specialisten en verpleegkundigen, maar ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers, de omgeving van de patiënt enzovoort. De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt.

Deze geïntegreerde aanpak veronderstelt een nieuwe kijk van de patiënt en zijn omgeving, de zorgen van hulpverleners en de hulp van de volledige bevolking. De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden willen dit proces van verandering ondersteunen en begeleiden.

Tijdlijn

> Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. Meer informatie omtrent dit plan vind je onder "Geïntegreerde Zorg".

> De uitvoering van het Plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

> Sinds 1 januari 2018 zijn 12 pilootprojecten aan de slag met de uitvoering van hun ambitieuze actieplannen.

Wat kunnen de projecten voor jou betekenen?

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je er baat bij dat de zorgverleners in je zorgteam goed samenwerken. Jouw zorgverleners willen afspraken maken met andere zorgverleners, zodat ze er samen kunnen voor waken dat jouw zorg veiliger wordt en afgestemd is op wat jij nodig hebt! Jij staat centraal in je zorg. Als ziekenfonds willen wij steeds naar jou luisteren als je vragen hebt over wat de dienstverlening voor jou persoonlijk kan betekenen.

Voor meer informatie en ondersteuning kan je terecht bij:

  • ons Thuiszorgcentrum via het nummer 078/15.60.30 of thuiszorgcentrum@solidaris.be
  • onze sociale dienst via het nummer 02 546 15 12 (van maandag t.e.m. vrijdag: 9 - 12 uur) of neem rechtstreeks contact met de maatschappelijk werker in jouw buurt

Toestemming voor het anoniem delen van je gegevens

Door je toestemming te geven, ondersteun je het wetenschappelijk onderzoek over geïntegreerde zorg in België.

Waarom mijn gegevens delen?

Om het project goed te kunnen opvolgen hebben zowel de coördinatoren van het project als de onderzoekers van de wetenschappelijke equipe, gegevens nodig. Daarom vraagt het project je toestemming om je deelname aan het project te mogen koppelen aan je gegevens over jouw zorg en medicatie. Het project zal jouw rijksregisternummer doorgeven. Pas na codering komen jouw gegevens bij de wetenschappelijke equipe terecht. De codering zorgt ervoor dat de wetenschappelijke equipe en de coördinatoren geen persoonsgegevens kunnen zien.

Lopende projecten

Onze sociale dienst en Thuiszorgcentrum zijn nauw betrokken bij deze projecten.

Arrondissement Leuven

www.zorgzaamleuven.be/voor-leuvenaars

www.verbondeninzohrg.be/

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.boostbrussels.be/nl/patiënten

Algemene info over geïntegreerde zorg:

www.integreo.be/nl

Contact

Voor meer informatie en ondersteuning kan je terecht bij:

  • ons Thuiszorgcentrum via het nummer 078/15.60.30 of thuiszorgcentrum@solidaris.be
  • onze sociale dienst via het nummer 02 546 15 12 (van maandag t.e.m. vrijdag: 9 - 12 uur) of neem rechtstreeks contact met de maatschappelijk werker in jouw buurt