Herval

Bij herval, zowel tijdens arbeidsongeschiktheid als invaliditeit, is het belangrijk dat je binnen 7 kalenderdagen na je herval een medische getuigschrift indient. Indien dit niet het geval is, zal een financiële sanctie moeten worden toegepast op je uitkeringen tijdens de periode van laattijdigheid.

Arbeidsongeschiktheid (minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt)

We spreken over herval als je opnieuw arbeidsongeschikt wordt binnen 14 dagen nadat je het werk volledig hebt hervat of je opnieuw werkloos bent.

Bezorg ons een medische getuigschrift, ingevuld door je huisarts, binnen de 7 kalenderdagen die volgt op je herval. Deze nieuwe arbeidsongeschiktheid zal worden beschouwd als een voortzetting van de vorige.

Als je herval zich meer dan 14 dagen na je terugkeer op het werk voordoet, kan deze nieuwe arbeidsongeschiktheid niet worden beschouwd als een voortzetting van de vorige. Je zult alle verschillende stappen opnieuw moeten doorlopen.

Tip : bij twijfel, stuur ons je medische getuigschrift binnen 7 kalenderdagen.

Invaliditeit (langer dan één jaar arbeidsongeschikt)

We spreken over herval als je opnieuw arbeidsongeschikt wordt binnen 3 maanden nadat je het werk volledig hervat hebt of je opnieuw werkloos bent. Bezorg ons een medische getuigschrift, ingevuld door je huisarts, binnen de 7 kalenderdagen die volgt je herval. Deze nieuwe arbeidsongeschiktheid zal worden beschouwd als een voortzetting van de vorige.

Als je herval zich meer dan 3 maanden na je terugkeer op het werk voordoet, kan deze nieuwe arbeidsongeschiktheid niet worden beschouwd als een voortzetting van de vorige. Je zult alle verschillende stappen opnieuw moeten doorlopen.

Tip : bij twijfel, stuur ons je medische getuigschrift binnen 7 kalenderdagen.

Verlenging

Arbeidsongeschiktheid (minder dan één jaar arbeidsongeschikt)

Als je arbeidsongeschiktheid op je getuigschrift de vermelde einddatum overschrijdt, bezorg ons  dan binnen 7 kalenderdagen na de einddatum een nieuw medisch getuigschrift, ingevuld door je arts. Indien je getuigschrift voor je verlenging niet tijdig wordt ontvangen, wordt een financiële sanctie toegepast op je uitkering voor de periode van laattijdigheid.

Tip: zorg ervoor dat er geen onderbreking is tussen de einddatum van je vorige getuigschrift en de begindatum van je verlenging.

Invaliditeit (langer dan één jaar arbeidsongeschikt)

Je hoeft ons geen medisch getuigschrift, ingevuld door je arts, toe te zenden.

Tijdens invaliditeit beslist de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) over de erkenning van je invaliditeit en eventuele verlengingen ervan op basis van medische verslagen die door onze adviserend arts worden opgesteld.