Loontrekkende werknemers (arbeiders en bedienden)

Naar de werkgever

Verwittig je werkgever en stuur een medisch getuigschrift naar je werkgever binnen de 2 werkdagen die volgen op het begin van je arbeidsongeschiktheid.

Opgelet: de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan een andere termijn vooropstellen.

Naar het ziekenfonds

Bezorg ons een origineel medisch getuigschrift of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Tip: Zorg ervoor dat je medische getuigschrift alle nodige informatie bevat: de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid, je diagnose, het RIZIV-nummer van je huisarts en je contactgegevens. Een onvolledige getuigschrift zal onvermijdelijk zorgen voor een vertraging in de betaling van je uitkering.

Binnen welke periode moet je je medisch getuigschrift opsturen?

 • Je bent bediende: uiterlijk op de 28e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent arbeider: uiterlijk op de 14e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent uitzendkracht: wij raden je aan om het getuigschrift uiterlijk te verzenden op de 7e kalenderdag te rekenen vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.
 • Ben je gehospitaliseerd op het moment dat de aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medische getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.

Hoe je arbeidsongeschiktheid aangeven?

 • Je kan je medische getuigschrift indienen :

  • via ons contactformulier 

  • door het originele document af te geven in één van onze kantoren in ruil voor een ontvangstbewijs

  • het opsturen van het originele document per post (de postdatum geldt als bewijs): Zuidstraat 111 1000 Brussel

Wat gebeurt er indien je te laat bent?

 • De bewijslast dat het medisch attest werd afgeleverd of verzonden werd, ligt bij jou. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 % (per dag dat je uitkering krijgt). De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.
 • Deze sanctie kan worden opgeheven door een aanvraag in te dienen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om deze aanvraag te kunnen indienen, moet je aan 2 specifieke voorwaarden voldoen:

  ◦ Het bedrag van de sanctie moet hoger dan € 25 zijn

  ◦ De te late indiening van je medisch attest is het gevolg van overmacht OF je binnen je huishouden zijn er financiële moeilijkheden

  Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

  • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.

  Werklozen

  • Noteer de letter Z van ziekte op je stempelkaart voor alle dagen waarop je arbeidsongeschikt bent.
  • Uiterlijk op de zevende kalenderdag vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid bezorg je ons een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door je arts. Ben je gehospitaliseerd op het moment dat het aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medisch getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.
  • Tip: Zorg ervoor dat je medische getuigschrift alle nodige informatie bevat: de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid, je diagnose, het RIZIV-nummer van je huisarts en je contactgegevens. Een onvolledige getuigschrift zal onvermijdelijk leiden tot een vertraging in de betaling van je uitkering.

  Hoe je arbeidsongeschiktheid aangeven?

  • Je kan je medische getuigschrift indienen:

   • via ons contactformulier 

   • door het originele document af te geven in één van onze kantoren in ruil voor een ontvangstbewijs

   • het opsturen van het originele document per post (de postdatum geldt als bewijs): Zuidstraat 111 1000 Brussel

  Wat gebeurt er indien je te laat bent?

  • De bewijslast dat het medisch attest werd afgeleverd of verzonden werd, ligt bij jou. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 % (per dag dat je een uitkering krijgt). De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.
  • Deze sanctie kan worden opgeheven door een aanvraag in te dienen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om deze aanvraag te kunnen indienen, moet je aan 2 specifieke voorwaarden voldoen:

   ◦ Het bedrag van de sanctie moet hoger dan € 25 zijn

   ◦ De te late indiening van je medisch attest is het gevolg van overmacht OF je binnen je huishouden zijn er financiële moeilijkheden

  Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

  • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.

  Zelfstandigen

  Uiterlijk op de zevende kalenderdag vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid bezorg je ons een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door je arts. Ben je gehospitaliseerd op het moment dat het aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medisch getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.
   

  • Tip: Zorg ervoor dat je medische getuigschrift alle nodige informatie bevat: de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid, je diagnose, het RIZIV-nummer van je huisarts en je contactgegevens. Een onvolledige getuigschrift zal onvermijdelijk leiden tot een vertraging in de betaling van je uitkering.

  • Tip: Raadpleeg je huisarts zodra je arbeidsongeschiktheid begint. Wij zullen je niet kunnen vergoeden voor ziektedagen die na deze raadpleging meer dan 14 dagen teruggaan.

   Hoe je arbeidsongeschiktheid aangeven?

   • Je kan je medische getuigschrift indienen:

    • via ons contactformulier 

    • door het originele document af te geven in één van onze kantoren in ruil voor een ontvangstbewijs

    • het opsturen van het originele document per post (de postdatum geldt als bewijs): Zuidstraat 111 1000 Brussel

   Wat gebeurt er indien je te laat bent?

   • De bewijslast dat het medisch attest werd afgeleverd of verzonden werd, ligt bij jou. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 % (per dag dat je een uitkering krijgt). De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.
   • Deze sanctie kan worden opgeheven door een aanvraag in te dienen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om deze aanvraag te kunnen indienen, moet je aan 2 specifieke voorwaarden voldoen:

    ◦ Het bedrag van de sanctie moet hoger dan € 25 zijn

    ◦ De te late indiening van je medisch attest is het gevolg van overmacht OF je binnen je huishouden zijn er financiële moeilijkheden

   Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

   • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.

   Ambtenaren

   Vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid, verwittig Medex, het bestuur voor medische expertise, of de door je werkgever aangeduide verzekeringsmaatschappij via het ad hoc-getuigschrift dat je bezorgd werd en dat moet worden ingevuld door je behandelende geneesheer.

   Naar het ziekenfonds (enkel voor contractuele)

   • Uiterlijk op de zevende kalenderdag vanaf het begin van je arbeidsongeschiktheid bezorg je ons een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door je arts. Ben je gehospitaliseerd op het moment dat het aangiftetermijn verstrijkt? Stuur ons je medisch getuigschrift zo snel mogelijk na je ontslag.

   • Tip: Zorg ervoor dat je medische getuigschrift alle nodige informatie bevat: de begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid, je diagnose, het RIZIV-nummer van je huisarts en je contactgegevens. Een onvolledige getuigschrift zal onvermijdelijk leiden tot een vertraging in de betaling van je uitkering.

   Hoe je arbeidsongeschiktheid aangeven?

   • Je kan je medische getuigschrift indienen:

    • via ons contactformulier 

    • door het originele document af te geven in één van onze kantoren in ruil voor een ontvangstbewijs

    • het opsturen van het originele document per post (de postdatum geldt als bewijs): Zuidstraat 111 1000 Brussel

   Wat gebeurt er indien je te laat bent?

   • De bewijslast dat het medisch attest werd afgeleverd of verzonden werd, ligt bij jou. In geval van laattijdige afgifte van het medische getuigschrift geldt een sanctie van 10 % (per dag dat je een uitkering krijgt). De uitkeringen mogen pas volledig worden toegekend vanaf de eerste werkdag na de afgifte van het getuigschrift.
   • Deze sanctie kan worden opgeheven door een aanvraag in te dienen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Om deze aanvraag te kunnen indienen, moet je aan 2 specifieke voorwaarden voldoen:

    ◦ Het bedrag van de sanctie moet hoger dan € 25 zijn

    ◦ De te late indiening van je medisch attest is het gevolg van overmacht OF je binnen je huishouden zijn er financiële moeilijkheden

   Formaliteiten bij een arbeidsongeschiktheid die begint in het buitenland

   • Als de arbeidsongeschiktheid zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, neem dan onmiddellijk contact op met je ziekenfonds.