Duur

Als zelfstandige of helpende echtgenote heb je recht op 3 tot 12 weken moederschapsverlof naar keuze (13 weken bij een meerling). De verplichte moederschapsrust omvat 3 weken, waarvan 1 week voor en 2 weken na de geboorte. De facultatieve weken voorbevallingsrust kunnen opgenomen worden vanaf de 3e week voor de voorziene bevallingsdatum.

De facultatieve weken nabevallingsrust kunnen ten vroegste aanvangen na de verplichte rustperiode en kunnen tot het einde van de 36e week na de geboorte opgenomen worden. De facultatieve rust moet wel in periodes van 7 kalenderdagen worden opgenomen.

Je kan beslissen om één of meerdere van deze weken van facultatieve rust halftijds op te nemen. Een week van facultatieve volledige rust is gelijk aan twee weken van facultatieve halftijdse rust. Je hebt dus recht op maximum 18 weken van facultatieve halftijdse rust (of 20 weken in het geval van een meergeboorte).

De baby blijft in het ziekenhuis

Als het pasgeboren kindje meer dan 7 dagen na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, krijgt de mama een extra dag moederschapsrust voor elke dag na deze eerste 7 dagen dat de baby in het ziekenhuis ligt. Als het kindje bijvoorbeeld 17 dagen na de bevalling in het ziekenhuis blijft, wordt je moederschapsverlof met 10 dagen verlengd. Deze verlenging mag niet langer dan 24 weken duren (ongeveer 5 en een halve maand).

Je kind moet na de bevalling in het ziekenhuis blijven voor een periode van meer dan 7 dagen (zonder dat het thuis is geweest).

Deze weken van verlenging verbonden aan de ziekenhuisopname van je kind kan je ook halftijds opnemen.

Procedure?
  • Aan het ziekenfonds een attest van het ziekenhuis bezorgen, waarop de duur van de opname van het pasgeboren kind is vermeld. Na ontvangst hiervan zal het ziekenfonds de einddatum van de moederschapsrust kunnen meedelen.

Als de baby het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten na het verstrijken van de verlenging van je moederschapsrust, dien je op het einde van de eerste periode van de ziekenhuisopname een nieuw attest van het ziekenhuis te bezorgen aan je ziekenfonds. Dit attest moet vermelden dat je pasgeborene het ziekenhuis nog niet heeft kunnen verlaten, alsook de duur van de verlengde opname.

Hoe krijg je je uitkeringen voor moederschapsrust?

Hoe krijg je de uitkering voor moederschapsrust?

Vrouwen die een zelfstandig hoofdberoep uitoefenen en helpende echtgenotes hebben recht op de moederschapsuitkering. Bezorg het aanvraagformulier ‘Verklaring moederschap voor zelfstandigen’, waarop je aangeeft vanaf wanneer je wilt rusten, ingevuld terug aan het ziekenfonds en voeg er een uittreksel uit de geboorteakte bij. De betaling van de uitkering voor de 3 verplichte rustweken zal gebeuren bij ontvangst van dit document en op voorwaarde dat het lid in orde is met haar bijdrage bij de sociale verzekeringskas.

De uitkering van de facultatieve weken gebeurt op het einde van elke kalendermaand waarin die rustweken werden opgenomen.

De laatste rustweek wordt betaald bij de ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de definitieve werkhervattingsdatum en ten vroegste op het einde van de periode van de rust.

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen
Elke vrouwelijke zelfstandige kan bij haar sociale verzekeringsfonds 105 gratis dienstencheques aanvragen voor de geboorte van haar kind. Met deze cheques, die 8 maanden geldig zijn, kan je hulp verkrijgen voor het huishouden, het bereiden van maaltijden, de boodschappen enzovoort. Kinderopvang mag niet met deze cheques betaald worden. Aanvragen moeten tussen de 6e zwangerschapsmaand en de 15e week na de bevalling gebeuren bij de sociale verzekeringskas. Meer details kan je verkrijgen bij je sociale verzekeringskas, op www.dienstencheques-vlaanderen.be of www.dienstencheque.brussel

Bedragen van de uitkeringen

De moederschapsuitkering is een forfaitair bedrag dat per week wordt betaald.

Tijdens de eerste vier weken ontvang je een hoger bedrag. Indien één van deze eerste vier weken een week halftijdse moederschapsrust is, ontvang je voor de volgende week halftijdse moederschapsrust (eventueel opgenomen na de eerste vier weken moederschapsrust) steeds een hoger bedrag.

Dit bedrag is gekoppeld aan de index (het stijgt als de sociale uitkeringen worden geïndexeerd).

  vanaf 01/01/22
tot
28/02/22
vanaf 01/03/22

Wekelijkse uitkering moederschapsrust - 4 eerste weken

752,34 767,43

Wekelijkse uitkering moederschapsrust - vanaf de 5de week

688,12

701,92

Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - 4 eerste weken

376,17

383,71

Wekelijkse uitkering 1/2 moederschapsrust - vanaf de 5de week

344,06

350,96
Vanaf 01/09/2021 tot en met 31/12/2021
Wekelijks forfait 514,64
Wekelijks forfait voor een halftijdse moederschapsrust 257,32