Het akkoord van de adviserend arts is niet nodig om naar een van de 27 landen van de Europese Unie en naar Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland te gaan. Je moet echter wel kunnen antwoorden op een oproeping voor een medische controle. Je moet dus het ziekenfonds verwittigen bij een verblijf in het buitenland. Hetzelfde geldt voor de landen waarmee een bilaterale overeenkomst is afgesloten.

De personen die naar een land zonder overeenkomst gaan, dienen het voorafgaande akkoord van de adviserend geneesheer te vragen.