In de Europese Unie of de EER (IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland) moet je ons 15 dagen voor vertrek schriftelijk op de hoogte brengen.

Buiten de Europese Unie en de EER moet je 15 dagen voor vertrek schriftelijk om toestemming vragen en deze ook verkrijgen van de adviserend arts. Het is mogelijk dat er geen toestemming wordt gegeven.

En vergeet niet om ons jouw land van bestemming door te geven.

Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Dien je aanvraag hier in.

Opgelet: Indien je ons niet schriftelijk op de hoogte brengt en een oproep van de adviserend arts ontvangt en niet naar de afspraak gaat, kan je jouw uitkering verliezen.