Leden van ons ziekenfonds die deelnemen aan een verblijf van Gehandicapten en Solidariteit hebben recht op een tegemoetkoming van 2,50 euro per dag, gedurende maximaal 14 dagen per jaar.

Gehandicapten en Solidariteit vzw werd door het VAPH erkend als vrijetijdszorgorganisatie.

 

Wat biedt de vzw aan?

  • Een aangepast vrijetijdsaanbod (excursies, culturele uitstapjes, workshop, een project voor jongeren weekends, reizen...) voor personen met of zonder beperking;
  • sensibiliseringsmomenten en vormingen aan gebruikers, ouders, begeleiders en reguliere diensten;
  • individuele vrijetijdstrajectbegeleiding waarbij personen met een beperking geholpen worden in hun zoektocht naar een aangepaste vrijetijdsbesteding, zowel inclusief als doelgroepspecifiek;
  • belangenverdediging voor personen met een beperking via de vertegenwoordiging in allerlei advies- en beslissingsorganen;
  • doorverwijzing van personen met een beperking, ouders en begeleiders naar de juiste instanties;
  • ondersteuning van lokale afdelingen en vrijwilligers.

Benieuwd naar ons aanbod? Raadpleeg de website van Gehandicapten en Solidariteit vzw en schrijf je in op de activiteiten die jou interesseren!

Lidmaatschap

  • Voor iedereen: mensen met of zonder beperking
  • Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar.
  • De leden van Solidaris Brabant die zich aansluiten bij de vzw 'Gehandicapten en Solidariteit', genieten een tussenkomst van 10 euro in het betaalde lidgeld. De aansluiting is daarom gratis voor leden van Solidaris Brabant.

Meer info?

Gehandicapten en Solidariteit, Gewestelijke Brabant - vzw
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
T 02 546 15 94
info@gehandicaptenensolidariteit.be
www.gehandicaptenensolidariteit.be