Wat te doen ?

Je bent arbeidsongeschikt als je je zelfstandige beroep volledig (dus voor 100%) moet stopzetten door een letsel of functionele stoornissen. Je hebt 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na het begin van je arbeidsongeschiktheid, om je bij het ziekenfonds ziek te melden. Bezorg het ziekenfonds een verklaring van arbeidsongeschiktheid. Verstuur het met de post of geef het tegen een ontvangstbewijs af aan een van onze loketten. Het ziekenfonds zal je dan een aantal formulieren toesturen die je ingevuld moet terugbezorgen. Via deze formulieren worden inlichtingen gevraagd over je arbeidsongeschiktheid en de stopzetting van je activiteiten of die van je bedrijf.

 

Uitkeringen

De eerste 2 weken ontvang je niets. Daarna betaalt het ziekenfonds je een uitkering. Deze bedragen worden zes dagen per week uitgekeerd.