Als verdediger van de belangen van de patiënt, uw belangen dus, is de Socialistische Mutualiteit Brabant ongerust over de asociale maatregelen van de regering. Daarom steunen wij de acties tegen deze maatregelen. Onze kantoren zullen dus op 7 oktober...
Tijdens de Middeleeuwse Feesten kregen de kinderen de kans om hun ridderkwaliteiten te testen. Ze gingen de strijd aan met ons promoteam en vertrokken naar huis met opgeheven hoofd én een ridderdiploma!   De ouders konden ondertussen deelnemen a...
Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10 procent van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10 % daarvan moet opgen...
Voortaan zijn huisartsen verplicht om de derde-betalersregeling toe te passen bij raadplegingen van patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Deze maatregel moet hun toegang tot medische zorg bij de huisarts verbeteren. De rechthebbenden op...
De Socialistische Mutualiteit Brabant wil iedereen aanmoedigen om een bezoek aan de tandarts te brengen. Daarom voeren we van 30 september tot 7 oktober actie onder het motto 'Bel je tandarts'. Uit een ledenonderzoek van de Socialistische Mutualiteit...
Omdat jongeren moeilijker worden bereikt tijdens de gemeentelijke bloedinzamelingen, trekt de vzw Bloedserieus onder meer in Brussel en Leuven naar studentencampussen met de bedoeling 10.000 studenten te motiveren om bloedgever te worden en op die ma...