Beperking van toegang tot gevoelige gegevens

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wat zijn gevoelige gegevens?

Gevoelige gegevens zijn gegevens die nadelig kunnen zijn voor de persoon in kwestie en daarom beter beschermd moeten worden. De gevoelige gegevens die bij het ziekenfonds worden verwerkt, zijn hoofdzakelijk de medische gegevens van een persoon (gezondheidstoestand, arbeidsongeschiktheid, zorgverstrekkingen ...).

Om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, heeft het ziekenfonds maatregelen genomen om de toegang tot deze gegevens beter te beschermen, met name door de toegang tot de gevoelige gegevens van een persoon ten laste van 16 jaar en ouder te beperken.

 

Waarom krijg ik geen toegang meer tot de gevoelige gegevens van mijn personen ten laste?

De titularis van een ziekenfondsrekening mag geen toegang (meer) krijgen tot de als gevoelig beschouwde gegevens van zijn personen ten laste zonder hun toestemming te hebben verkregen. Deze maatregel werd genomen in het kader van de AVG om aan iedereen de bescherming van deze gegevens te waarborgen (ongeacht leeftijd, woonplaats of nationaliteit). 

 

Waarom geldt dit alleen voor personen ten laste van 16 jaar of ouder?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar wordt aangenomen dat een persoon rechtsgeldig gebruik kan maken van zijn recht op de bescherming van zijn gegevens zonder tussenkomst van het ouderlijk gezag.

 

Wat moet ik doen om toegang te krijgen tot de gevoelige gegevens van mijn personen ten laste?

Wil je toegang hebben tot de gevoelige gegevens van een persoon ten laste, dan moet je zijn toestemming vragen. Daartoe moet de persoon ten laste een toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen waarin hij je toegang verleent tot zijn medische gegevens. Om een toestemmingsverklaring te krijgen, kun je je aanmelden bij e-Mut of contact opnemen met een van onze medewerkers.