Juridische dienst

Printvriendelijke versiePDF-versie

De Juridische dienst van de FSMB bestaat uit twee departementen: betwiste zaken en de verdediging van onze leden. Samen vervullen zij volgende opdrachten:
− Beheren van terugvorderingsdossiers
− Behandelen van ongeval- en agressiedossiers
− Aanspreekpunt voor het Fonds voor Medische Ongevallen
− Leden informeren over de rechten en plichten tegenover zorgverstrekkers

De cel terugvorderingen van het departement betwiste zaken is belast met de terugvordering van de onrechtmatig uitgekeerde bedragen aan onze leden of derden (zorgverstrekkers, zorginstellingen, enz.). Anderzijds vordert het departement betwiste zaken bij verzekeringsmaatschappijen of derden de tussenkomsten van de ziekteverzekering die betaald werden bij een ongeval (werk, verkeer, enz.) of agressie terug. Dit departement geeft onze leden ook de nodige informatie over hun rechten bij een ongeval of agressie. Tot slot beantwoordt het ook de vragen van het Fonds voor de Beroepsziekten.

 

Binnen het departement 'Verdediging van onze leden' biedt de Juridische dienst hulp, informatie en bijstand bij:

  • Honoraria van zorgverstrekkers
  • Ziekenhuisfacturen (controle en nazicht)
  • Getuigschriften voor verstrekte hulp
  • Medische fouten (beroepsaansprakelijkheid van de zorgverstrekkers )

Deze dienst is volledig gratis.

 

Meer info?

 

  • Verdediging van leden
    Telefonische hulpverlening: alleen 's namiddags vanaf 14 uur: 02 506 98 61
    Raadpleeg de zitdagen