12-05-2022

Community Health Workers hebben de taak om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties de nodige begeleiding te geven en de weg te wijzen naar en in de Belgische gezondheidszorg. Ze zoeken mensen op en leggen contacten om hen te informeren over gezondheid en gezondheidszorg. Beroep doen op een CHW is steeds gratis!

Samen stellen de ziekenfondsen momenteel een 50-tal Community Health Workers (CHW) te werk. Zo helpen zij de meest kwetsbare mensen op weg naar bijvoorbeeld de huisarts, apotheek, tandarts, psycholoog … Tezelfdertijd zijn zij zeer goed geplaatst om structurele problemen en ongelijkheden in toegang tot zorg te op te merken. Die aanpak moet onder meer barrières in de toegang tot de zorg blootleggen zodat die kunnen aangepakt worden.

De Federale Regering besliste om het project vanaf 2023 met drie jaar te verlengen​.

Meer info klik hier.