Vlaanderen

In Vlaanderen is de adoptiepremie hetzelfde als het startbedrag. Enkel de formulieren die je moet bijvoegen verschillen (zie hieronder). Ga naar de pagina over het startbedrag voor meer info over de bedragen, de verschillende fondsen en dergelijke.

Hoe krijg je het startbedrag?
Bij een adoptie moet je bij je aanvraag een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voegen. Is er geen verzoekschrift bij een buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Brussel

Heb ik recht op een adoptiepremie?

Je hebt recht op de adoptiepremie als deze 2 voorwaarden vervuld zijn:

 • Je deed een aanvraag voor adoptie bij de bevoegde rechtbank of je hebt een adoptieakte ondertekend. Uit deze documenten blijkt dat jouw gezin graag een kind wil adopteren.
 • Het geadopteerde kindje maakt deel uit van je eigen gezin.

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

 • Voor een eerste adoptie bedraagt de premie 1167,32 euro per kind. Bij een tweede adoptie heb je recht op 530,60 euro.

Hoe kan je de adoptiepremie aanvragen?
Om je adoptiepremie aan te vragen, vul je dit formulier in. Dit formulier mag je vervolgens ingevuld terugsturen naar info@famiris.brussels of naar het volgende adres: Trierstraat 70, bus 1, 1000 Brussel. Er bestaan ook andere fondsen waar je een aanvraag kan indien zoals InfinoKidslife ... 

Wallonië

 • Heb ik recht op een adoptiepremie?
  De adoptiepremie is een premie die je krijgt als je een kind adopteert. Het vervangt de geboortepremie. Je hebt recht op de premie als het geadopteerde kind deel uitmaakt van je gezin en je nooit een geboortetoelage voor dat kind ontvangen hebt. Je kan deze premie aanvragen tot vijf jaar nadat je de adoptieaanvraag hebt ingediend of het adoptiecertificaat hebt ondertekend.

 • Hoeveel?
  Je krijgt 1.167,32 euro voor elk kind.

 • Hoe aanvragen?
  Vul het aanvraagformulier in bij jouw kinderbijslagfonds. Je kiest dit fonds zelf. De kinderbijslagfondsen in Wallonië zijn de volgende: Famiwal - Parentia - Camille - Kidslife - Infino

  Voeg de volgende documenten bij:
  - Een kopie van de adoptieaanvraag
  - Een kopie van het verzoek om een verklaring van geschiktheid voor adoptie of een adoptiecertificaat
  - Officieel bewijs van de datum van aankomst van het kind in jouw gezin

 • Meer info nodig? Surf naar www.aviq.be

Duitstalige gemeenschap

Voor meer info kan je terecht op www.ostbelgienlive.be