Wat is dementie?

Dementie is geen ziekte, maar een geheel van symptomen. Verschillende aandoeningen kunnen dementie veroorzaken. Daarbij gaat de werking van de hersencellen verloren, waardoor de geestelijke en mentale vermogens verminderen. Dit alles beïnvloedt zodanig het gedrag en de vaardigheden van een persoon dat zelfstandig functioneren met de tijd niet meer mogelijk is. Vandaag de dag lijdt 6 % van de 65-plussers en 30 % van de 80-plussers aan dementie.

Omgaan met dementie

Hoewel personen met dementie veel zorg nodig hebben en volledig afhankelijk zijn van anderen, blijven ze volwassen mensen die respect verdienen.

Onderstaande aandachtspunten kunnen je helpen omgaan met personen met dementie:

 1. Respect
  Respectvol omgaan met de persoon met dementie wil zeggen dat je
  hem ernstig neemt zonder betuttelend of kinderachtig te zijn.
 2. Gevoelens
  Personen met dementie voelen zich
  vaak somber, boos of angstig. Het is belangrijk om dit serieus te nemen. Personen met dementie kunnen vaak apathisch zijn. Het ontmoedigt hen dat alles wat ze doen, altijd mislukt. Op de duur bestaat er een risico dat ze de moed volledig opgeven. Daarom is het nodig hen aan te moedigen om actief te blijven.
 3. Richt je op dingen die de persoon zelf nog kan.
  Bij het begin van de aandoening zijn personen met dementie vaak nog zelf-standig. Het is daarom belangrijk hen zo veel mogelijk te laten doen wat ze nog zelfstandig kunnen.
 4. Vaste structuren
  Vaste structuren stellen de persoon vaak gerust.
 5. Lichaamstaal en het prikkelen van de zintuigen.
  Hoe verder de ziekte evolueert, hoe
  moeilijker het contact wordt met de persoon met dementie. Hij heeft meer hulp nodig, maar reageert tegelijkertijd minder op de personen die hem hulp verlenen. Gelukkig zijn er naast woorden ook andere vormen van communicatie. Denk maar aan aanrakingen, gezichts-uitdrukkingen, muziek of gewoon jouw aanwezigheid.
 6. Houd kinderen niet op afstand
  Het is bewezen dat kinderen een posi-tieve invloed hebben op personen met dementie. Kinderen zijn spontaan en zijn daarom minder snel beschaamd als de persoon met dementie iets doet wat algemeen niet wordt aanvaard. Vaak begrijpen kinderen een ‘verve-lende situatie’ sneller dan volwassenen. Ze kunnen bovendien voor een gezonde dosis humor zorgen.

Contact dementie

Nuttige links

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen:

www.dementie.be

Alzheimer Liga Vlaanderen:

https://www.alzheimerliga.be/nl