Terugbetaling van geneesmiddelen

De geneesmiddelen die in de apotheek verkocht worden, zijn onderverdeeld in drie groepen:

 • Geneesmiddelen die niet terugbetaald worden

Worden verkocht met of zonder voorschrift.

 • Geneesmiddelen die automatisch terugbetaald worden

- De automatische terugbetaling door de ziekteverzekering gebeurt alleen op vertoon van de elektronische identiteitskaart (e-ID), de SIS-kaart of isi+! Je hebt je e-ID, de SIS-kaart of isi+ niet bij, maar je hebt ze wel al in de loop van het kwartaal eens in de apotheek aangeboden? Dan zijn je gegevens geregistreerd en betaal je enkel het remgeld voor de voorgeschreven geneesmiddelen.

- Zonder gegevens van je e-ID, de SIS-kaart of isi+, rekent de apotheker je de volle prijs aan, maar hij geeft je een bijlage 30 mee zodat je de geneesmiddelen rechtstreeks door je ziekenfonds kunt laten terugbetalen.

 • Geneesmiddelen die terugbetaald worden op voorwaarde

- Je moet het voorafgaande akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds hebben. Het voorafgaande akkoord steunt op wetenschappelijke motieven (terugbetaling enkel voor patiënten bij wie het nut van het geneesmiddel duidelijk is aangetoond) of economische motieven (zeer dure geneesmiddelen waarvan het gebruik beperkt is tot bepaalde ziekten).

- De beslissing van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds is niet willekeurig. Hij baseert zich op de wet om na te gaan of de patiënt aan de criteria beantwoordt om terugbetaling van het geneesmiddel te verkrijgen.

Generische geneesmiddelen

Een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt, krijgt daarvoor een patent waardoor het gedurende 20 jaar het alleenrecht heeft om dit geneesmiddel te verkopen. Wanneer die periode voorbij is, mogen ook andere bedrijven dit geneesmiddel op de markt brengen.

We spreken dan van generische geneesmiddelen. Dit zijn exacte kopieën van de originele geneesmiddelen. Het generische geneesmiddel bevat dezelfde actieve bestanddelen, in dezelfde hoeveelheid en met dezelfde kwaliteit. Het heeft dus precies dezelfde therapeutische werking als het originele geneesmiddel.

  Voordeel

  • Generische geneesmiddelen moeten minstens 31 % goedkoper zijn dan het originele geneesmiddel.
  • Dankzij het referentieterugbetalingssysteem is het remgeld (het bedrag dat je na terugbetaling van het ziekenfonds nog zelf moet betalen) lager wanneer je arts een generisch geneesmiddel of een kopie voorschrijft.

  Dankzij het spel van de concurrentie en door het op de markt brengen van generische middelen, hebben een aantal firma's besloten om de prijzen van de originele geneesmiddelen te laten zakken om ze zo af te stemmen op hun generisch equivalent. Praat erover met je arts of apotheker.

  Wil je het goedkoopste geneesmiddel? Vraag een voorschrift op stofnaam!

  Elk geneesmiddel bevat een actief bestanddeel dat een ziekte geneest of de symptomen ervan bestrijdt. Als een arts een medicijn voorschrijft, kan hij kiezen om het voor te schrijven op stofnaam en dus geen merk te vermelden. Als je een voorschrift op stofnaam aan je apotheker geeft, is die verplicht om het goedkoopste geneesmiddel af te leveren. Deze verplichting geldt enkel in openbare apotheken.

  De arts behoudt evenwel in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een specifiek merk voor te schrijven om medische redenen. Die redenen moet hij dan vermelden in het patiëntendossier.

  Voorschrift van een antibioticum of schimmelwerend product

  De apotheker moet elk voorschrift van een antibioticum of schimmelwerend product automatisch beschouwen als een voorschrift op stofnaam en dus het goedkoopste geneesmiddel afleveren. Als je het akkoord van de adviserend geneesheer hebt, mag de apotheker het door de arts voorgeschreven merkgeneesmiddel afleveren. Dit medicijn wordt dan terugbetaald.

  Vind het goedkoopste geneesmiddel

  Als je veel geneesmiddelen nodig hebt, kan je budget hiervoor oplopen. Toch kun je de kosten drukken door de prijzen te vergelijken. Voor veel geneesmiddelen bestaan er immers alternatieven die even doeltreffend, maar goedkoper zijn dan het originele geneesmiddel.

  Wij hebben een zoekmodule ontwikkeld waarin alle geneesmiddelen opgenomen zijn waarvoor er een gelijkwaardig maar goedkoper alternatief bestaat.

  Wachtdiensten apothekers

  • gelieve het nummer 0903 99 000 te bellen (€ 1,50/min.) tussen 22 en 9 uur
  • apotheek.be