Formulier aanvraag van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid

Voor bediende of arbeiders:

  • Eerst dien je toestemming te krijgen van je werkgever. Daarna moet je bij ons een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting, naar je ziekenfonds opsturen. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, loop je een risico op illegale cumulatie van vervangingsinkomsten. Dat is een vorm van sociale fraude. Je arbeidsongeschiktheidsuitkering kan dan met 10% verminderd of zelfs geweigerd worden. De toestemming of weigering wordt schriftelijk meegedeeld door de adviserend arts.

In afwachting van het advies van de adviserend arts kun je je activiteit al hervatten. Is het advies van de adviserend arts negatief? Dan moet je je activiteit onmiddellijk stopzetten.

Voor zelfstandigen:

  • Zelfstandigen die hun activiteiten of een andere activiteit gedeeltelijk willen hervatten, moeten bij ons een aanvraag indienen.
Meer informatie

Waarom voor ons kiezen als mutualiteit?

Wij begeleiden je uw hele leven.

Wij geloven in: 

  1. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Met een pakket van meer dan 70 voordelen en diensten en onze verzekeringen, beschermen we je waar de verplichte ziekteverzekering niet tussenkomt.

  2. Een geringe bijdrage Met een bijdrage van maar 7,20 euro per maand zijn we een van de goedkoopste spelers in de markt

  3. Nabijheid. We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mutkantoren houden halt in de gemeentes zonder vast kantoor. 

Hier is onze pagina om je online in te schrijven of een afspraak te maken met een van onze medewerkers.

Meer informatie
Abonneer op