Jouw voordeel?

 • We bieden een eenmalige tussenkomst van 372 euro voor kinderen die een orthodontische behandeling volgen. Ze moeten voor hun 15e het akkoord voor deze behandeling gekregen hebben van een adviserend geneesheer van onze mutualiteit. De uitbetaling van de tussenkomst gebeurt in twee schijven van 186 euro.
  Voor sommige aandoeningen (hazenlip, dysmorfie enz.) wordt maximaal 400 euro terugbetaald.
 • Vroege orthodontie (vóór de leeftijd van 9 jaar): volledige terugbetaling van het remgeld.
 • Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen enz.: volledige terugbetaling van het remgeld.

Hoe kan ik van dit voordeel genieten?

 1. Je moet lid zijn van de Socialistische Mutualiteit van Brabant.
 2. Je bijdrage voor de aanvullende verzekering moet correct betaald zijn.
 3. Orthodontische: bezorg ons het attest voor aanvraag tot tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling dat je van je orthodontist ontvangen hebt. Onze adviserend geneesheer buigt zich dan over het dossier. Van zodra je zijn goedkeuring ontvangen hebt, kan de behandeling starten en zal de eerste schijf van 186 euro betaald worden. Om na één jaar te genieten van de tweede schrijf van 186 euro moet je ons een formulier van de behandelende tandarts of orthodontist voorleggen. Daaruit moet blijken dat de behandeling regelmatig wordt voortgezet.
  Raadplegingen, controlebezoeken, orthodontische onderzoeken en adviezen enz.: het getuigschrift van verstrekte hulp.
 4. Ofwel moet de prestatie geleverd zijn in een van onze medische centra César De Paepe ofwel moet je beschikken over een globaal medisch dossier (GMD) of ingeschreven zijn in een medisch huis.

Gerelateerde publicaties

Raadpleeg onze voordelengids voor nog meer voordelen!

Volgende stap

ampersand

Contacteer ons

Stuur ons je vraag via ons contactformulier

human outline

Inloggen in e-Mut

Op e-Mut kan je je dossier raadplegen, je terugbetalingen controleren, je documenten downloaden ... allemaal via je computer

pinpoint

Kom langs in een kantoor

We hebben tientallen kantoren, verspreid over Brussel en Vlaams-Brabant. Onze mobiele Mobi-Mut kantoren doorkruisen onze regio en houden halt in de gemeentes waar geen vast kantoor is.

telefoon

Bel ons

Phone mut (24u/7d) - 02 502 52 50

- roze identificatieklevers bestellen
- je laatste terugbetalingen
- je laatste betaling van je uitkering
- documentatie te bestellen

Andere dringende vragen - 02 506 96 11
maandag - donderdag:
8.15 - 12.00 en 13.30 - 15.45

vrijdag:
8.15 tot 11.45