SMS - Invaliditeitsuitkering

Printvriendelijke versiePDF-versie

Wie ontvangt elke maand een sms met de melding dat de invaliditeitsuitkering gestort wordt?

Leden die een invaliditeitsuitkering krijgen, worden per sms verwittigd dat het geld gestort wordt.

 

Ik krijg een invaliditeitsuitkering, maar ik krijg geen sms. Waarom niet?

Je krijgt waarschijnlijk geen sms omdat:

- je geen recht meer hebt op de invaliditeitsuitkering.

- je dossier herzien is door onze dienst Uitkeringen (in geval van een niet-automatische betaling).

- je uitkering rechtstreeks gestort wordt naar een derde (mandataris, schuldbemiddelaar ...).

- je een verkeerd gsm-nummer doorgegeven hebt. Klik hier om dit nummer te controleren en/of wijzigen.

 

Welke informatie wordt in deze sms verstuurd?

De sms vermeldt het bedrag dat je gaat ontvangen, de maand waarop de uitkering betrekking heeft en de datum waarop je de uitkering ten laatste op je bankrekening ontvangt.

 

Wanneer krijg ik de sms?

Je krijgt de sms een dag voor de betalingsdatum.

 

De datum in de sms is later dan de gebruikelijke betaaldatum. Betekent dat dat ik mijn geld later ga krijgen dan normaal?

Neen, de betaaldatum van je uitkering is niet veranderd. Maar afhankelijk van je bank kun je je uitkering een beetje later ontvangen. De datum die we in de sms vermelden, is dus de datum waarop je je uitkering ten laatste zal ontvangen. Raadpleeg hier de datum van uitbetaling.

 

Het bedrag van de uitkering in de sms die ik heb ontvangen, is lager/hoger dan normaal? Hoe komt dit?

Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van een aantal factoren (gedeeltelijke werkhervatting, inhaalpremie in de maand mei en andere inkomsten). Het bedrag van je uitkering kan dus variëren.

 

Ik heb een sms ontvangen, maar ik heb mijn uitkering nog niet ontvangen. Hoe komt dat?

Je uitkering staat uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de sms op je rekening (afhankelijk van je bank). Heb je je uitkering na die 5 dagen nog steeds niet ontvangen? Dan is de betaling misschien geweigerd. In dat geval neemt een van onze beheerders contact met je op.