Hoeveel krijg je terugbetaald?

In de meeste gevallen krijg je niet het volledige bedrag terugbetaald en moet je zelf je persoonlijk aandeel of remgeld betalen. Als je arts niet geconventioneerd is, mag hij je ook ereloonsupplementen aanrekenen. Deze worden nooit terugbetaald door het ziekenfonds.

De door de mutualiteit terugbetaalde bedragen zijn vastgelegd in het tarievenakkoord. Doorgaans bedraagt het remgeld 25 %, maar dit kan variëren naargelang:

 • de aard van de prestatie;
  Bijvoorbeeld: een controlebezoek bij de tandarts wordt terugbetaald, het plaatsen van een valse tand niet.
 • het statuut van de patiënt;
  Sommige personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming die hogere terugbetalingen voorziet.
 • het feit of je arts geconventioneerd is of niet.

Hoeveel krijg je terugbetaald?

NomenSoft is een databank op de website van het Riziv, waar je als je de nomenclatuurnummer(s) intikt die op het medisch getuigschrift staan, onmiddellijk de beschrijving van de verstrekking, de erelonen en het terugbetalingsbedrag waarop je recht hebt, ziet.

Ontvangstbewijs

Er bestaat 1 modelattest. Dit zijn de getuigschriften met een witte kleur. Elk attest moet ook een deel 'ontvangstbewijs' bevatten, waarop de zorgverstrekker het bedrag, zijn KBO-nummer, de verstrekking en de datum moet vermelden. Zo krijgen patiënten duidelijkere info over het te betalen bedrag. Bovendien kan dit ontvangstbewijs nuttig zijn om het effectief betaalde bedrag te bewijzen voor bijvoorbeeld een terugbetaling via een aanvullende verzekering.

Voortaan moet de arts in toepassing van de wet op de financiële transparantie een bewijsstuk afleveren aan zijn patiënt als hij elektronisch factureert of als terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare verstrekkingen samen aangerekend worden.

Hoe en wanneer je getuigschrift bezorgen?

 • Geef je getuigschrift voor verstrekte hulp af in een van onze kantoren of verzend het in een omslag 'port betaald door bestemmeling'. Deze omslagen zijn verkrijgbaar in onze kantoren of je kan deze aanvragen via e-Mut.
 • Hiervoor heb je maximaal twee jaar tijd. Onder bepaalde voorwaarden kan deze verjaringstermijn echter worden opgeheven.

Tip! Met het nieuwe mondzorgtraject betaal je hoger remgeld als je het jaar voordien niet naar de tandarts geweest bent. Daarom is het belangrijk om je getuigschriften van de tandarts niet te laten rondslingeren, maar ze binnen te brengen bij je ziekenfonds. Pas dan is je tandartsbezoek geregistreerd en vermijd je verminderde tussenkomsten.

Foutief ingevuld getuigschrift = geweigerde terugbetaling!

Als je ons een getuigschrift voor verstrekte hulp bezorgt dat niet correct is ingevuld, kunnen wij jou niet terugbetalen. Enkele tips voor een correct ingevuld getuigschrift:

 • Vergeet er nooit een roze identificatieklever op te kleven. Je kunt de gevraagde identificatiegegevens ook zelf invullen.
 • Je moet ons het originele attest bezorgen.
 • Het attest mag geen verbeteringen of geschrapte gegevens bevatten. Elke wijziging moet gebeuren aan de hand van een correctiedocument en moet tegengetekend zijn door de zorgverstrekker.
 • Voor verstrekkingen zoals kinesitherapie en sommige vormen van verpleegkunde stelt je arts een voorschrift op. Dit voorschrift moet aan het attest van de kinesitherapeut of verpleegkundige gehecht zijn, wanneer je het afgeeft in onze kantoren. De kinesitherapeut of verpleegkundige dient op elk volgend attest te verwijzen naar het attest waaraan het voorschrift oorspronkelijk gehecht werd.

Wat gebeurt er als mijn attest onleesbaar is?

Bezorg ons hoe dan ook het attest. Als we niet in staat zijn om het attest te verwerken, sturen we een corrigerend document naar de arts. Zodra dit is afgewerkt, betalen we je het correcte bedrag terug.

Wat moet ik doen wanneer ik het attest verloren ben?

Als je het origineel attest niet meer terugvindt, vraag dan een duplicaat aan bij je arts.