Wat te doen ?

Breng je werkgever op de hoogte en bezorg hem een doktersbriefje. Je hebt daarvoor maximaal 2 werkdagen de tijd vanaf de dag nadat je ziek werd. Verstuur het attest per aangetekende brief of laat het op het bedrijf afgeven tegen ontvangstbewijs. Je bent ook verplicht het ziekenfonds op tijd een origineel doktersbriefje te bezorgen.

Uitkeringen

Je wordt ziek VOOR de voorbevallingsrust, tijdens de rustperiode ben je nog steeds ziek

Je arbeidsongeschiktheid wordt behandeld als een normaal ziekteverlof. De werkgever betaalt je een gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 dagen (bediende) of 14 dagen (arbeidster). Ben je daarna nog steeds ziek? Dan krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Dat is 60% van het brutoloon (uitkering begrensd).

Deze uitkering wordt doorbetaald tot daags voor de eerste dag van de 6e week voor de uitgerekende bevallingsdatum. Daarna ontvang je 15 weken lang een moederschapsuitkering. Als je ononderbroken arbeidsongeschikt was tijdens de 6 weken voor de bevalling (of 8 weken bij een meerling), dan kan de nabevallingsrust met een week verlengd worden. De uitkering voor deze extra week bedraagt 75% van het brutoloon (uitkering begrensd).

Klik hier voor meer informatie over de duur van het zwangerschapsverlof bij arbeidsongeschiktheid voor de bevalling.

Je wordt ziek TIJDENS de voorbevallingsrust tot de bevallingsdatum

Deze arbeidsongeschiktheid wordt meestal beschouwd als moederschapsrust. Het bedrag van die uitkering is trouwens voordeliger.