Tijdelijke stopzetting van cash betalingen in onze kantoren!

Printvriendelijke versiePDF-versie
13/03/2020

Ter vrijwaring van de volksgezondheid zijn de cash transacties tijdelijk opgeschort.


Om menselijke contacten in deze periode zoveel mogelijk te vermijden, kan je gebruik maken van onze online diensten.

 

Heb je vragen in verband met het Coronavirus, klik hier.