Onze zorgkas

Printvriendelijke versiePDF-versie

 

Een zorgkas betaalt vergoedingen uit voor niet-medische hulp- en dienstverlening aan zwaar zorgbehoevenden. Deze vergoedingen worden gebundeld onder de Vlaamse Sociale Bescherming.

Momenteel bestaan er zes zorgkassen. Een wordt beheerd door de Vlaamse overheid: de Vlaamse Zorgkas. De overige vijf zorgkassen vallen onder de bevoegdheid van de uiteenlopende ziekenfondsen. Ook de Socialistische Mutualiteit Brabant heeft dus een zorgkas, waar je terechtkan voor heel wat zaken (zie hieronder).

 

Het bedrag van de vergoeding(en) waarop je recht hebt, is afhankelijk van de ernst en duur van je zorgbehoevendheid. De zorgkas gaat na op welke tegemoetkoming (waaronder mantel- en thuiszorg of residentiële zorg, het zorgbudget voor personen met een handicap en hulp aan bejaarden) je recht hebt.

 

Wat zijn de taken van de zorgkas?

Onze zorgkas heeft uiteenlopende taken:

  • aansluitingen regelen;
  • het overzicht van de aangesloten personen bijhouden;
  • de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten leden innen;
  • de aanvragen voor tegemoetkomingen behandelen, de voorwaarden controleren en de tegemoetkomingen uitvoeren.

 

Let wel, de zorgkas betaalt enkel vergoedingen uit voor niet-medische hulp- en dienstverlening.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Inwoners van Vlaanderen zijn vanaf 26 jaar verplicht om zich aan te sluiten bij een erkende zorgkas. Sluit je je niet aan binnen een bepaalde termijn, dan word je automatisch gekoppeld aan de Vlaamse Zorgkas. De persoon in kwestie wordt hiervan op de hoogte gebracht en kan dan alsnog aansluiten bij een zorgkas naar keuze.

 

Inwoners van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest mogen zich echter vrijwillig aansluiten bij een zorgkas. De gebruiker moet aan enkele voorwaarden voldoen om recht te hebben op een vergoeding die uitbetaald wordt door de zorgkas. Zo moet hij:

  • langdurig zwaar zorgbehoevend zijn;
  • aangesloten zijn bij de zorgkas;
  • 5 jaar ononderbroken woonachtig zijn in Vlaanderen of het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest;
  • in het lopende jaar geen tegemoetkoming aangevraagd hebben bij een andere zorgkas.

Opgelet, je kan enkel bij de zorgkas van je eigen ziekenfonds (of de Vlaamse zorgkas) aansluiten. Je kan overigens nooit bij twee zorgkassen tegelijk aansluiten.

 

Zoals reeds vermeld werd, betaalt de zorgkas de vergoedingen van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) uit. Momenteel bestaan er drie tegemoetkomingen onder de VSB: de Vlaamse zorgverzekering, de persoonsvolgende financiering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

 

Klik hier voor meer info. Ook kan je steeds een mail sturen naar onze zorgkas via zorgverzekering306@fmsb.be.