Sociale dienst

Printvriendelijke versiePDF-versie

Bij de Sociale dienst kun je gratis terecht voor een luisterend oor, sociaal advies, ondersteuning en begeleiding.

Het eerste aanspreekpunt is de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) in Vlaanderen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brussel. Indien nodig, verwijzen onze medewerkers je door naar meer gespecialiseerde diensten.

 

Wat bieden we?

Onze maatschappelijk werkers bieden informatie, advies en hulp over onder andere:

  • zorg- en hulpmiddelen voor ouderen of personen met een beperking;
  • uiteenlopende tegemoetkomingen (tegemoetkoming voor personen met een handicap of een sterk verlaagde zelfredzaamheid, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, mantelzorgpremie, verhoogde kinderbijslag ...);
  • oplossingen rond mobiliteit;
  • vragen rond moeilijke thema's (levenseinde, dementie enzovoort);
  • de zoektocht naar financiële hulp;
  • de opmaak van een ondersteuningsplan.

 

Ook voor begeleiding (waaronder zorg-, traject- en psychosociale begeleiding) en vragen en problemen rond langdurige arbeidsongeschiktheid (financiële problemen, nood aan ondersteuning, zorg en hulpmiddelen ...) kun je bij de Sociale dienst terecht. Onze maatschappelijk werkers geven informatie en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen.

 

Tot slot wil onze dienst steeds proactief te werk gaan door signalen die kunnen wijzen op hulpbehoevendheid nauwlettend in het oog te houden, zodat er snel gereageerd kan worden.

 

Voor wie zijn we er?

Iedereen kan gratis een beroep doen op onze hulp. Bovendien helpen we iedereen (dus ook niet-leden) met de indiening van bepaalde aanvragen. We richten ons echter vooral op personen die problemen ondervinden door een handicap, ziekte of ouderdom, of vanuit een sociale kwetsbaarheid.

 

Wens je algemene info? Contacteer ons dan op het algemene nummer 02 546 15 12 (van maandag t.e.m. vrijdag: 9 - 12 uur)

Je kunt ook steeds onze gloednieuwe brochures DMW en CAW raadplegen.

Wat zijn de andere diensten van de Sociale dienst?

Naast DMW en CAW bevat de Sociale dienst nog andere, meer gespecialiseerde diensten. Wanneer je hulp nodig hebt met betrekking tot specifieke thema's, sturen onze maatschappelijk werkers je door naar een van de volgende diensten:

 

ZITDAGEN en afspraken

Je kunt bij de Sociale dienst terecht tijdens de zitdagen of telefonisch (iedere dag tussen 8.30 en 10 uur) een afspraak maken met de maatschappelijk assistent die werkzaam is in je regio.

 

Zitdagen

Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Arrondissement Halle-Vilvoorde

Arrondissement Leuven

 

Afspraak maken

Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Arrondissement Halle-Vilvoorde

Arrondissement Leuven

 

Is het voor jou onmogelijk om je woning te verlaten, door bijvoorbeeld een ziekte of handicap? Geen nood, in sommige situaties kun je een huisbezoek aanvragen.

 

 

Ben je niet tevreden?
We proberen je uiteraard zo goed mogelijk te helpen. Als je toch niet tevreden bent met de dienstverlening, kun je je probleem steeds melden aan een van onze maatschappelijk werkers. Vaak kan het probleem op een eenvoudige manier opgelost worden.

Komen jullie niet tot een oplossing? Dan kun je een officiële klacht indienen via de mutualiteit (Ombudsdienst en Kwaliteit van diensten) of bij de overheid:
- voor bewoners van Vlaanderen: Agentschap Zorg & Gezondheid, Afdeling Preventie, Eerstelijn & Thuiszorg, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1000 Brussel;
- voor bewoners van Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Louizalaan 183, 1050 Brussel.