Adoptieverlof

Printvriendelijke versiePDF-versie

Als het kind bij het begin van het adoptieverlof jonger is dan 3 jaar, heb je recht op 6 weken adoptieverlof. Als het ouder is dan 3 jaar, krijg je 4 weken. Voor een adoptiekind met een handicap van meer dan 66 % verdubbelt de duur van het verlof.

 

Het adoptieverlof begint ten laatste binnen de 2 maanden nadat het kind is ingeschreven in het rijksregister. Het eindigt automatisch in de week waarin het kind 8 jaar wordt.

 

Je moet het adoptieverlof minstens één maand voor aanvang aanvragen aan je werkgever. Schrijf hem hiervoor een aangetekende brief met vermelding van de begin- en einddatum van het adoptieverlof. Ten laatste bij het begin van je adoptieverlof moet je je werkgever ook een bewijs van adoptie bezorgen. De uitkering bedraagt 82 % van je brutoloon, met een maximum van 113,68 euro/dag (index 01/06/17).

 

Opmerking!
Deze regeling geldt ook voor zelfstandigen (forfaitaire bedragen van 467,47 euro/week, index 01/06/17).